Startsida | Organisation | KBT | Om oss | Kontakt |

Behandling

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en forskningsbaserad metod som betonar samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Sambandet mellan olika situationer, tankar, känslor, handlingar och dess konsekvenser är i fokus. Genom att förstå dessa samband kan man göra önskvärda förändringar och behandla personliga och psykiska problem.

När en KBT-psykolog träffar en person för att påbörja ett förändrings- eller behandlingsarbete görs först en kartläggning med syfte att förstå orsakerna till personens problem. Därefter görs en behandlingsplan utifrån aktuella problem samt önskade förändringar och mål. Den terapi som följer är strukturerad, tydlig och effektiv. I samband med avslut utformas ett vidmakthållandeprogram som ska säkerställa att de förändringar och framsteg som gjorts blir bestående.

Vispira kan erbjuda KBT-behandling i Karlskrona och Karlshamn.

Läs mer om KBT-behandling>>


Tips: Gå in på www.kbt.nu eller www.kognitiva.org om du vill läsa mer om KBT