Startsida | Organisation | KBT | Om oss | Kontakt |

Problemområden

KBT är vetenskapligt prövad och det finns dokumenterat effektiva behandlingsmetoder för ett stort antal problemområden. Vi genomför bedömning och behandling för de flesta psykologiska och psykiatriska tillstånd t ex:

Relationsproblem
Stress
Sömnproblem
Depression
Panikångest
Fobier
Social fobi
Generaliserad ångest
Tvångshandlingar och tvångstankar
Missbruk
Trauma och PTSD
Neuropsykiatriska tillstånd
personlighetsproblematik


Behandlingen kan ske individuellt, i grupp, i familj eller med par. Vid behov sker behandlingen på annan plats än i våra lokaler, t ex behandlingshem, vårdinrättning eller i hemmet.

Karlskrona
Kontakta Pär-Ola Kellerman

Karlshamn
Kontakta Martin Wolgast eller Sima Wolgast


Tips: Gå in på www.kbt.nu eller www.kognitiva.org om du vill läsa mer om KBT