Startsida | Organisation | KBT | Om oss | Kontakt |

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett effektivt hjälpmedel i människors strävan att skapa ett hälsosamt och meningsfullt liv. Metoden hjälper människor att genomföra förändringar och nå sina mål. Med hjälp av ett tydligt fokus på metodutveckling, kvalitetssäkring och forskning ökar ständigt antalet tillämpningsområden.
Från att ha varit en terapiform har KBT utökats till att vara en användbar och effektiv metod för att främja utveckling, effektivitet och inlärning inom många olika områden.

Vispira erbjuder handledning och ett brett utbud av utbildningar för att möta behoven inom olika verksamheter. Vi genomför även KBT-behandlingar för privatpersoner som själva tar kontakt eller via uppdrag från företag eller organisationer. På konsultbasis kan vi även hjälpa omsorgs- eller behandlingsenheter genom att träffa enskilda klienter och göra bedömningar med förslag på lämpliga åtgärder.


Tips: Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion kring vad Vispira kan erbjuda dig, din organisation eller ditt företag.