Startsida | Organisation | KBT | Om oss | Kontakt |

Om Vispira

Vispira har sin bas i Blekinge med kontor i Karlskrona och Karlshamn, men vi arbetar över hela Sverige. Ett nätverk av samarbetspartners gör att vi kan åta oss såväl små som stora uppdrag av skiftande karaktär.

Företaget drivs av legitimerade psykologer, vilket innebär en kvalitetssäkring av verksamheten och en trygghet för våra uppdragsgivare. Att arbeta med människor som är inne i utvecklings- och förändringsprocesser innebär ett stort ansvar. Därför är alla företagets insatser baserade på metoder som är väl beprövade och med dokumenterat forskningsstöd. Arbetet präglas av respekt för våra klienter och uppdragsgivare och vi följer de etiska principer som hör samman med psykologyrket.

Vispira har uppstått ur en stark tilltro till vår egen och andra människors möjlighet att växa och utvecklas.


Tips: Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion kring vad Vispira kan erbjuda dig, din organisation eller ditt företag.