Startsida | Organisation | KBT | Om oss | Kontakt |

Modernt ledarskap

Ledare ställs dagligen inför utmaningar av varierande slag. Allt från att varje dag agera för att organisationen ska nå sina mål till att hantera medarbetare med problem av olika slag. Vispira erbjuder en rad olika utbildningar av varierande omfattning som kan utveckla just ditt ledarskap och ge dig verktyg att hantera de utmaningar du ställs inför.

Det moderna ledarskapet – att förstå, leda och utveckla organisationer
Oavsett hur fina ord som står i föreskrifter, policydokument eller PM och hur många organisationsförändringar man än genomför, kommer organisationen aldrig nå sin fulla potential om inte Du som ledare förstår vad som styr mänskligt beteende och hur man kan använda dessa kunskaper för att effektivt leda organisationen.

Att leda förändringar och öka kreativitet -från goda avsikter till effektiv handling
I en omvärld som snabbt utvecklas är det nödvändigt att kunna genomföra effektiva förändringar och ha kreativa medarbetare. I denna utbildning får Du lära dig hur förändringar kan genomföras med metoder som skapar engagemang hos dina medarbetare för förändringen och får dem att aktivt medverka i förändringsarbetet. Du får även lära dig mer om kreativitet och hur man skapar ett organisationsklimat som främjar kreativitet och initiativtagande.

Denna utbildning ger dig såväl gedigna teoretiska kunskaper som praktisk träning i modern psykologisk kunskap kan användas för att utveckla såväl Din organisation som dig som ledare. Utbildningen ger dig praktiska, konkreta och vetenskapligt förankrade verktyg att utveckla ett ledarskap som maximerar den långsiktiga effektiviteten hos varje del av din organisation.

Det professionella medarbetarsamtalet – öka både resultat och trivsel
I dagens organisationer är kommunikationen med medarbetarna avgörande för ledarens möjligheter att leda verksamheten i önskad riktning, men också för att få medarbetarna att trivas med sina uppgifter.

Utbildningen lär dig effektiva strategier för kommunikation och samtal, men även hur du som ledare i mötet med dina medarbetare kan verka för ökad prestation samtidigt som trivsel och engagemang stärks.

Svåra medarbetarsamtal – verktyg för ledare
I rollen som ledare måste man ibland hantera svåra samtalssituationer i relation till sina medarbetare. Det kan röra sig om allt från att framföra kritik eller negativa besked till att hantera konflikter, mobbing eller medarbetares personliga problem.

Denna utbildning ger Dig effektiva verktyg för att hantera svåra medarbetarsamtal och hjälper dig att utveckla dina färdigheter på områden som är viktiga för varje ledare att behärska.

Program för individuell ledarskapsutveckling
Vispira erbjuder ett individuellt anpassat utvecklingsprogram, där innehållet bestäms utifrån just dina behov. Gemensamt kartlägger vi dina personliga utvecklingsområden och identifierar såväl hinder som möjligheter. Därefter skräddarsyr vi ett handlingsprogram med tydliga mål för vad som skall uppnås och vilka strategier och verktyg som skall användas för att ta sig dit.