Startsida | Organisation | KBT | Om oss | Kontakt |

Framgångsrika organisationer

Recepten för hur man bygger framgångsrika organisationer är oräkneliga och många modebegrepp har kommit och gått. Många av dessa bidrar med viktiga perspektiv, men de saknar en central pusselbit för att bygga bestående framgång: kunskap om mänskligt beteende. Vispira är experter på just detta och erbjuder ett brett utbud av utvecklingsprogram och konsultinsatser för att möta just Din organisations behov

Utvecklingsprogram
Organisationsutveckling - var är vi, vart vill vi och hur tar vi oss dit?
I detta program vägleder vi dig och dina medarbetare i en grundlig genomgång av er organisation och de utmaningar ni står inför. Därefter upprättas ett konkret åtgärdsprogram med tydliga och mätbara mål. Vi säkerställer även att väldefinierade strategier utarbetas för att arbetet inte skall stanna vid vackra mål och tjusiga formuleringar på papper, utan omsättas i praktisk verklighet i organisationens vardag.

Uppnå mer med mindre stress
Denna praktiskt inriktade utbildning bygger på dokumenterat effektiva metoder för att i såväl arbetslivet som privatlivet reducera stress, tackla utmaningar och öka välbefinnandet. Du får genom övningar lära dig att öka din effektivitet, fokusera på det som är viktigt och ändå ha energi över.

Konsultinsatster
Våra konsultinsatser skräddarsys helt utifrån just Din organisations behov. Det kan röra sig om allt från kartläggning och utredning till mer omfattande konsultinsatser riktade mot effektivisering och utveckling av viktiga delar av Er verksamhet. Kontakta oss för mer information.